logo

妈妈,我想你了。《我还能爱你多久》

正文内容

一想起你,

灯火爬进了黑夜,姑爷悄悄地返青,

流浪的白云散了又聚。

 

一想起你,

就住进了一双温热泛红的眼睛,

跌跌撞撞了无数人群。

 

一想起你,

清冷的月光念响了人间咒语,

一生误解的时光都被澄清。

 

如果没有足够的时间想起你,

原谅我去爱了,

更多卑小、磅礴的生命!

                                                                                      -——抖音-七尾